Uslovi korišćenja i pristupa sajtu Adria Daily

Hvala na poseti našem sajtu „adriadaily.com“. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta podleže uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, adriadaily.com se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike i ostali materijali na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu vlasništvo internet sajta ,,adriadaily.com“ ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava, pravnog zastupnika, poslovnog partnera (preuzet tekst, fotografije, grafike, logotipi, slike, video materijal, gifovi). Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Adriadaily.com će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje. Saradnja ,,adriadaily.com“ i saradnika/novinara se bazira na dobrovoljnoj bazi i ne podrazumeva nikakvu novčanu nadoknadu od strane ,,adriadaily.com“ ka saradnicima/novinarima za pisanje i objavljivanje tekstova. Sa ovim pravilom se upoznajete samostalno i to svi saradnici/novinari/agencije za odnose sa javnošću/odnosi sa javnošću kompanija/fotografi. Dolaskom i posetom naše web stranice, smatramo da ste se upoznali sa ovim pravilima. Sa druge strane ,,adriadaily.com“ će se truditi da promoviše tekstove saradnika/novinara u cilju širenja svesti o postojanju magazina, a samim tim i postojanju saradnika/novinara. Svi saradnici/novinari ,,adriadaily.com“ svoje tekstove objavljuju samostalno i u duhu dobre saradnje. Tekstovi autora su potpisani imenom i prezimenom autora teksta, a sam tekst i njegov sadržaj su vlasništvo ,,adriadaily.com“. Tekstovi objavljeni od strane redakcije su tekstovi koji su dobijeni od strane saradnika/novinara/agencije za odnose sa javnošću/odnosi sa javnošću kompanija. U slučaju da dođe do prekida saradnje ili odustajanja saradnika/novinara od daljeg pisanja za ,,adriadaily.com“, svi tekstovi napisani za vreme trajanje saradnje ostaju u vlasništvu ,,adriadaily.com“. U slučaju da saradnici/novinari prestanu da pišu za ,,adriadaily.com“ ili budu neaktivni u radu magazina godinu dana, ,,adriadaily.com“ napisane tekstove prebacuje pod Redakcijski nalog u cilju opstanka tekstova na sajtu ,,adriadaily.com“, a samim tim su tekstovi potpisani sa – Redakcija.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Adriadaily.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije adriadaily.com. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Adriadaily.com ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Adriadaily.com ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti adriadaily.com.

Fotografije i ostali sadržaj na sajtu

Za sve fotografije koje su objavljene na našem sajtu, a koje su sastavni deo tekstova i sadržaja koje dobijamo od saradnika/novinara/agencije za odnose sa javnošću/odnosi sa javnošću kompanija,  a koje budemo objavili, smatramo da imamo dozvolu za njihovo korišćenje i dalji plasman. Slanjem fotografija i ostalog sadržaja na naše e-mail adrese saglasni ste sa ovom izjavom, preuzimate svu odgovornost za njihove objave na našem sajtu. Sve fotografije će biti uredno potpisane, sa navedenim izvorom distribucije fotografija, odnosno, od koga smo dobili fotografije.