Tag - životinje

Moj Ugao

Moralna bića

Veliki filozof Imanuel Kant je rekao da je čovek, pored toga što je biće koje pripada prirodi, najpre slobodno biće. Šta je on pod tim tačno mislio? Sa jedne...