Tag - 2015

Događaji

NS Koncert Godine 2015.

Može se reći da Novi Sad zna da neguje i proizvodi dobre ambijente za kvalitetnu muziku. To pokazuje održavanje mnogih muzičkih festivala u toku godine. Tako...