Tag - 20. oktobar 2022

Poezija Srbija

Kiša

Uporna prodire u pukotine tela i njima zatvara one zemljine, tako da je površina glatka, kao kod finalnih radova, kad se sav materijal istroši. O autoru...