Tag - 15. oktobar 2022

Poezija Srbija

Čaj od lipe

Pijemo čaj od lipe na tvome balkonu koji ruže štite od spoljašnjeg sveta. Nebo je obično, vazduh velikog grada, dan gubi snagu, ne razumemo se baš u...