Srbija

Društvo Srbija

MMF i Srbija

Jedan od „Bretonvudskih blizanaca“, Međunarodni Monetarni Fond, jedna je od svakodnevnih tema u našoj zemlji. Da li sarađivati sa MMF-om ili ne može se čuti...