Društvo Srbija

Istorijski događaj: Srbija potpisala Singapursku konvenciju o medijaciji

U Singapuru je danas svečano potpisana Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima proisteklim iz medijacije (Singapurska konvencija o medijaciji). Ovom događaju prethodilo je gotovo pet godina intenzivnog rada Radne grupe Komisije UN za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) i odluka Generalne skupština Ujedinjenih nacija, kojom je u decembru 2018. godine u Njujorku jednoglasno usvojen tekst Konvencije, kao i Model zakona o međunarodnoj trgovinskoj medijaciji.

Potpisivanje Singapurske konvencije o medijaciji predstavlja istorijski događaj u razvoju medijacije i njenoj primeni u rešavanju kompleksnih međunarodnih trgovinskih sporova. Ovaj instrument omogućiće efikasno prekogranično izvršenje sporazuma postignutih putem medijacije, što će doprineti većoj sigurnosti za kompanije i međunarodne investitore, a time i unapređenju međunarodnih trgovinskih odnosa i razvoju globalne privrede.

Medijacija je, pored arbitraže, u poslednjih dvadesetak godina postala dominantan način vansudskog rešavanja svih vrsta sporova u svetu. Međutim, za razliku od arbitražnih odluka, koje na osnovu Njujorške konvencije iz 1958. godine imaju gotovo univerzalnu primenljivost u preko 160 zemalja, sporazume postignute putem medijacije nije dosad pratio i mehanizam koji bi obezbedio njihovo automatsko prekogranično izvršenje u međunarodnim privrednim sporovima.

Da Singapurska konvencija o medijaciji predstavlja verovatno najznačajniji internacionalni instrument u vansudskom rešavanju međunarodnih trgovinskih sporova u ovoj deceniji svedoči i činjenica da je 46 država pristupilo Konvenciji, među kojima su: Belorusija, Crna Gora, Gruzija, Indija, Izrael, Kina, SAD, Severna Makedonija, Turska, Ukrajina… A na ceremoniji potpisivanja su bili prisutni delegati iz više od 70 zemalja i regionalnih organizacija, uključujući Australiju, Evropsku uniju (EU) i Švajcarsku, koji su podržali potpisivanje Singapurske konvencija o medijaciji.

I Srbija je među delegacijama koje su učestvovale na zvaničnoj ceremoniji otvaranja Konvencije u Singapuru. Vlada Republike Srbije donela je odluku da pristupi ovom značajnom internacionalnom instrumentu, pa je Srbija svrstana u prvu grupu država koje su potpisale Singapursku konvenciju o medijaciji, čime će biti omogućeno da sporazumi postignuti u postupcima medijacije u Srbiji budu izvršavani u svim državama potpisnicama. Ovo će, svakako, doprineti povećanju ugleda naše zemlje u internacionalnim poslovnim krugovima, jer bi stranim investitorima u Srbiji bila na raspolaganju i medijacija, kao moderan i efikasan način rešavanja sporova, sa mogućnošću sigurnog izvršenja sporazuma na osnovu Konvencije.

Pored toga, ovaj događaj predstavlja konkretan podsticaj i za dalji razvoj medijacije u Srbiji. Naime, u toku je proces izmene postojećeg zakonskog okvira koji reguliše medijaciju – sa ciljem da nova rešenja značajno smanje dužinu trajanja sudskih postupaka i broj predmeta u sudovima, čime će građanima biti olakšan pristup pravdi i unapređena ukupna efikasnost pravosuđa. Radna grupa Ministarstva pravde Republike Srbije od januara ove godine radi na novim propisima u oblasti medijacije, koji će sadržati najbolja rešenja iz uporedne prakse i biti u skladu sa direktivama i sudskom praksom Evropske unije, kao i sa najnovijim dokumentima Organizacije ujedinjenih nacija (OUN) u ovoj oblasti, uključujući i Singapursku konvenciju o medijaciji.

Konvencija i prateći UNCITRAL-ov Model zakona o međunarodnoj trgovinskoj medijaciji uspostaviće potpuno novi internacionalni pravni okvir kojim će značajno biti unapređena brzina i efikasnost rešavanja čak i najkompleksnijih međunarodnih trgovinskih i investicionih sporova. U svetlu značaja ovog istorijskog razvoja u primeni medijacije, oko 1.500 delegata iz celog sveta, visokih državnih zvaničnika, predstavnika UN i drugih međunarodnih organizacija, vodećih internacionalnih medijatora, privrednika, pravnika, predstavnika akademske zajednice, medija i drugih učestvovalo je u nizu događaja u sklopu „Singapurske nedelje medijacije”, održane od 2. do 8. avgusta 2019. godine.

(Fotografija: Singapurska konvencija o medijaciji, 2019; © UN)

Tags

About the author

Nikola Stojanović

UREDNIK za Srbiju | Adria Daily magazin | Njegove tri najveće ljubavi u umetnosti jesu: gluma, pisanje i novinarstvo. Smatra da je kreativnost osnova kulture i umetnosti, odnosno multimedije – bez kojih je život besmislen! | Redovni je član Udruženja novinara Srbije (UNS) i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

1 Comment

Click here to post a comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

  • Istina… i jeste istorijski … a jedino ovde sam pronasao kompletnu vest hvala!!!