Category - Psihologija

Psihologija Severna Makedonija

Déjà vu

Со пријателите си, седиш, разговараш и одеднаш стануваш убеден дека оваа иста сцена и ситуација, овој ист разговор веќе се случил, во некое неодредено минато...

Psihologija

Snaga uma

Jedna od stvari koja predstavlja razliku između čoveka i ljudi jeste racio odnosno razum. Ljudi su umna bića, koja imaju spostbnost da razmišljaju. Dnevno...