Psihologija

Snaga uma

Jedna od stvari koja predstavlja razliku između čoveka i ljudi jeste racio odnosno razum. Ljudi su umna bića, koja imaju spostbnost da razmišljaju. Dnevno...