Author - Pričajmo o Tome

Pričajmo o tome - pružanje besplatne online psihološke pomoći studentima putem skajpa, mail-a, foruma na sajtu i bloga. Usluge savetovanja pružaju savetnici različitih terapijskih pravaca.
U okviru projekta će biti organizovan niz edukativnih predavanja sa različitim temama iz oblasti mentalnog zdravlja koje imaju za cilj razbijanje predrasuda o traženju psihološke pomoći, razbijanje predrasuda o korišćenju interneta, informisanje studenta o mogućnostima upotrebe savremenih sredstava komunikacije za zaštitu i unapređenje njihovog zdravlja i najvažnije, podizanje nivoa svesti studenata o značaju i načinima brige o mentalnom zdravlju.